માંગ સંતોષાઈ / કચ્છી માડુઓ માટે સારા સમાચાર: ગુજરાત સરકારનો પાણીદાર નિર્ણય, વર્ષો જૂની સમસ્યાનો આવશે ઉકેલ

A further 45 km of the Dudhai sub-branch canal of Kutch.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કચ્છ નર્મદા યોજનાની દૂધઈ પેટા શાખા નહેરનું વધુ ૪૫ કિ.મી. સુધી વિસ્તરણ કરવા નિર્ણય કરાયો છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ