છેતરપિંડી / સુરતમાંથી ફેક કોલ સેન્ટર ઝડપાયું, લોભામણી લાલચ આપી આચરતા હતા છેતરપિંડી

A fraud of Rs 2 lakh 10 thousand was committed from the account only through OTP message...

જો OTP આપ્યો તો ખાતું સાફ થયું માનો, હોલિડે મેમ્બરશિપ પ્રોવાઇડ કરવાની ઓફર આપી છેતરપિંડી કરતાં કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ