વેટલેન્ડ ડે / ગુજરાતની ચારેય રામસર સાઇટ્સનું અદભુત નિરૂપણ, 'વસુધૈવ કુટુંમ્બકમ'ની થીમ આધારિત ફિલ્મનું CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે લોન્ચિંગ

A film produced by music composer Rupkumar Rathore was launched by the CM

આંતરરાષ્ટ્રીય વેટલેન્ડ ડે નિમિત્તે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે જાણીતા સંગીતકાર રૂપકુમાર રાઠોડ નિર્મિત ગુજરાતનાં સમૃદ્ધ વેટલેન્ડ્સને ઉજાગર કરતી 'વસુધૈવ કુટુંમ્બકમ'ની થીમ આધારિત ફિલ્મનું લોન્ચીંગ કરાયું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ