કાળો કારોબાર / ગાંધીના ગુજરાતમાં લીલા અફીણનો કાળો કારોબાર, બેધડક ખેતરમાં વાવેલા છોડ જોઈને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ

A farmer in the seam of Bedla village in Rajkot planted opium between chickpea and wheat crops

રાજકોટના બેડલા ગામની સીમમાં એક ખેડૂતે ચણા અને ઘઉંના પાક વચ્ચે અફીણનું વાવેતર કર્યું હતું 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ