ના હોય / કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં સુરેન્દ્રનગરનો ખેડૂત સાયકલ લઈ દિલ્હી જવા રવાના, આ મોટા વ્યક્તિને મળી દર્શાવશે વિરોધ

A farmer from Surendranagar will go to Delhi by bicycle in protest of the agricultural law

સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલાનો ખેડૂત દિલ્લી સુધી સાયકલ યાત્રા કરી,કૃષિ કાયદાનો વિરોધ કરશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ