પ્રેરણાત્મક / 15 વર્ષની ઉંમરે એક સપનું જોયું, પછી ભારતને મળી હતી તેની પહેલી એરલાઇન્સ કંપની, કઇંક આવી છે JRD TATAની કહાની

A dream at the age of 15, then India got its first airlines company, here comes the story of JRD TATA

JRD Tata એ દેશની પહેલી એરલાઇન્સ Tata Air Serviceની શરૂઆત કરી હતી જે હાલ  Air India તરીકે ઓળખાય છે.એ સમયે એરલાઇન્સની પહેલી ફ્લાઇટ JRD Tata એ પોતે ઉડાવી હતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ