હાવભાવ / એક દૂજે કે લિયે.! પત્ની આપેલ એક વચન માટે પાટણના રાધનપુરમાં એક વૃદ્ધની જીવતા સમાધી લેવાની જીદ, જુઓ પછી શું થયું

A dooje or liye.! An old man's stubbornness to bury an old man alive in Patan's Radhanpur for a promise made by his wife,...

પાટણના રાધનપુરમાં એક વૃદ્ધની જીવતા સમાધી લેવાની જીદ કરતા સમગ્ર ગામમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. ત્યારે વૃદ્ધની પત્નિ મૃત્યું પામતા વૃદ્ધે જીવતા સમાધિ લેવાનું નક્કી કર્યું હતું. પોલીસ દ્વારા વૃદ્ધને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ વૃદ્ધ ન માનતા પોલીસ વૃદ્ધને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ