હદ વટાવી / ઘરની સામે પેશાબ કરતાં શ્વાનને ભગાડ્યો એટલામાં તો આખા પરિવારે મળીને માં દીકરીને મારી મારીને ધોઈ નાખી

a dog owner beats mothe and daughter

ઉત્તર પ્રદેશમાં એક કુતરાને ભગાવવાને કારણે પાડોશીએ માતા-પુત્રીને ઢોર માર માર્યો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ