રજૂઆત / પાટણમાં પોલીસ પુત્ર જ વ્યાજખોર: પીડિત દિવ્યાંગે IGને કહ્યું, સાહેબ મારા હાથ-પગ ભાંગી નાંખ્યા

A complainant from Patan complained that the policeman's son was a usurer

પાટણમાં પોલીસ પુત્ર જ વ્યાજખોર હોવાની ફરિયાદ, પાટણ યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલા લોકદરબારમાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિએ કહ્યું, મેં ફરિયાદ કરી તો મારા હાથ-પગ ભાંગી નાંખ્યા, મારી પાસે તમામ પૂરાવા છે. મને મદદ કરવા વિનંતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ