વિજ્ઞાન / લેબમાં બનશે 'મા'નું દૂધ, જાણો કેવી રીતે બજારમાં વેચાણ થશે

a company prepared breast milk in science lab

કોઈપણ નવજાત બાળકના માનસિક અને શારીરિક વિકાસ માટે મમ્મીનું દૂધ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. વિજ્ઞાન પણ કહે છે કે નવજાત બાળકને 6 મહિના સુધી મમ્મીનું દૂધ જ પિવડાવવું જોઈએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ