ના હોય / બનારસમાં ઉગે છે એવું ગાજર જેનો સ્વાદ છે રેડ વાઈન જેવો, સાત રંગના આ ગાજરમાં છે પૌષ્ટિક તત્વો

A carrot that grows in Benares that tastes like red wine,

સામાન્ય રીતે તમે અત્યાર સુધી લાલ અને ગુલાબી કલરના ગાજર જોયા હશે પરંતુ વારાણસીમાં વૈજ્ઞાનિકોએ સાત રંગના ગાજરનું ઉત્પાદન કર્યુ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ