ખર્ચ મર્યાદા / ચૂંટણીમાં એક ઉમેદવાર માત્ર આટલા જ રૂપિયાનો ખર્ચ કરી શકશે, ચૂંટણી પંચે જાહેર કર્યું જાહેરનામું

A candidate can spend only that much in an election, the Election Commission said in a statement

રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ જાહેરનામા મુજબ મનપા ઉમેદવારો મહત્તમ 6 લાખ જેટલો ખર્ચ કરી શકશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ