વાહ રે કુદરત / 70 વર્ષે પારણું બંધાયું: કચ્છમાં નિઃસંતાન દંપતીના ઘરે 'લાલા'નો જન્મ, જુઓ વિજ્ઞાન અને કુદરતની કરામત

 A 70-year-old Rabari couple in Kutch gave birth to a baby with test tube technology

લગ્નના 45 વર્ષે વૈજ્ઞાનિક ટેકનોલોજીથી એક 70 વર્ષની મહિલાએ બાળકને જન્મ આપતા સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ