નવસારી / RPF જવાનને સલામઃ વાપીના પરિવારની 3 વર્ષની બાળકી ચાલુ ટ્રેનમાંથી પડી ગઈ અને પછી...

A 3-year-old girl from Vapi's family fell from a train, Rpf soldier findout girl

બીલીમોરામાં ચાલુ ટ્રેનમાંથી બારીમાંથી 3 વર્ષની બાળકી પડી ગઇ હતી. ત્યારે RPFના જવાન અને પોઇન્ટ મેને બાળકીને શોધી સારવાર કરાવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ