નિરાશા / ગાજ્યા મેઘ વરસ્યા નહીં ! ભારતનો સૌથી મોટો LIC IPO એશિયાનો બીજો સૌથી મોટો ફ્લોપ

A $17 billion loss puts LIC IPO among top Asia wealth losers

ભારતના સૌથી મોટા ગણાતા LICના IPOને મોળો પ્રતિસાદ સાંપડ્યો છે અને તે એશિયાનો બીજો સૌથી મોટો ફ્લોપ આઈપીઓ સાબિત થયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ