9 ખેડૂત નેતાઓ સામે દિલ્હી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ફરિયાદ નોંધી, રાકેશ ટિકૈત અને યોગેન્દ્ર યાદવ જેવા નેતાઓ સામે નોંધાઈ ફરિયાદ
9 ખેડૂત નેતાઓ સામે દિલ્હી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ફરિયાદ નોંધી, રાકેશ ટિકૈત અને યોગેન્દ્ર યાદવ જેવા નેતાઓ સામે નોંધાઈ ફરિયાદ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ