રાહત / દેશમાં આજસુધીમાં કેટલા લોકોને મળ્યો રસીનો પ્રથમ ડોઝ? કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ મંડવીયાએ આપ્યો જવાબ

 85 % of the eligible population inoculated with the first dose of COVID19 vaccine.

કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયાએ કહ્યું કે દેશની 85 ટકા વસ્તીએ કોરોના રસીનો ઓછામાં ઓછો એક ડોઝ મેળવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ