ચિંતા / નાના બાળકોના વાલીઓ સાચવજો! આ લક્ષણો હોય તો બેદરકારી ન રાખતાં, કેરળમાં જોવા મળ્યા 'ટોમેટો ફીવર' ના 80 કેસ

82 cases of tomato fever were reported in Kerala

એક તરફ હજી કોરોનાથી પીછો છૂટ્યો નથી ત્યાં વધુ એક વાયરસે વધારી ચિંતા, કેરળમાં નોંધાયા ટોમેટો ફીવરના 82 કેસ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ