તમારા કામનું / ફેમિલિ પેન્શનને લઈને મોદી સરકારે લીધો સૌથી મોટો નિર્ણય, વેતનમાં અઢી ગણો કર્યો વધારો

7th pay commission govt raised family pension limit monthly

સરકારે ફેમિલિ પેન્શનને અઠી ગણા કરતા વધારે વધારી દીધી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ