તમારા કામનું / 9500 રૂપિયા બેઝિક પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓ પર મોદી સરકાર મહેરબાન, જુઓ ખાતામાં કેટલા પૈસા આવશે

7th pay commission extra dearness allowance announcement for central public sector enterprises employees know gratuity and...

Indian Railwaysના કર્મચારીઓ બાદ હવે મોદી સરકાર બીજા રિટાયર કર્મચારીઓ પર મહેરબાન થઈ ગઈ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ