સુવિધા / મોદી સરકારે પેન્શનરોને આપી મોટી રાહત, હવે આ કામ માટે બેંકના ધક્કા નહીં ખાવા પડે, WhatsApp પર જ થઈ જશે

7th Pay Commission Central govt employees to get monthly pension slip via SMS, WhatsApp

મોદી સરકારે પેન્શનરોને મોટી રાહત આપી છે. હવે તેમને તેમની પેન્શન સ્લિપ માટે બેન્કોમાં ધક્કા નહીં ખાવા પડે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ