ખુશખબર / મોંઘવારી ભથ્થું મળતા પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટી ખબર, સરકારે આપી આ ભેટ

7th pay commission big news for central employees before getting dearness allowance

મોંઘવારી ભથ્થું મળતા પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને સરકારે મોટી ભેટ આપી છે. સરકારે કર્મચારીઓ માટે બાળક શિક્ષણ ભથ્થાના નિયમોમાં છૂટ આપી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ