તમને ખબર છે? / 75 વર્ષ પહેલા આ રાણીએ કુતુબ મીનાર પરથી કુદીને કરી હતી આત્મહત્યા, જાણો શું હતું તેના પાછળનું કારણ

75 years ago a queen jumped to her death from Qutub Minar

75 વર્ષ પહેલા કપૂરથલાની રાણી તારા દેવીએ  (Rani Tara Devi of Kapurthala) પોતાના 2 પાળતુ શ્વાનની સાથે કુતુબમીનાર પરથી કુદીને આત્મહત્યા કરી હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ