પોલમપોલ / સરકારી આંકડામાં ખુલાસો : સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણનો પાયો 7007 આંગણવાડી ભાડાના મકાનમાં

7007 anagnwadi in rent house in Guajrat

શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યનો જે પાયો ગણાય તે આંગણવાડીના મોટા ભાગના મકાન ભાડેથી હોવાનું વિધાનસભામાં સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યુ હતુ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ