પ્રેરણા દાયક / 70 વર્ષે આત્મનિર્ભર : દાદા-દાદીના પ્રેમની સાથે તેમના બરફ ગોળા પણ રાજકોટ-જૂનાગઢ સુધી પ્રખ્યાત

70 year old grandparents, their snow globes are also famous till Rajkot-Junagadh

70 વર્ષીય વૃદ્ધ દંપત્તિના બરફ ગોળો ખાવા લોકો જેતપુર, ગોંડલ, રાજકોટ, જૂનાગઢ સહિત દૂર દૂરથી મેવાસા ગામે સ્પેશિયલ આવે છે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ