ચિંતાજનક / ગુજરાતી શાળાઓ મરણપથારીએ! બાળકને અંગ્રેજીમાં ભણાવવાની મા-બાપની ઘેલછાથી વડોદરાની 7 ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓ થઇ બંધ

7 gujarati medium schools close vadodara city

આપણી માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતી ભાષા. ત્યારે ગુજરાતી માધ્યમનો વ્યાપ વધારવાની વાતો વચ્ચે ગુજરાતી શાળાઓ મરણ પથારીએ હોય તેવો ઘાટ સર્જાયો છે. વડોદરાની 7 શાળાઓને તાળા લાગ્યા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ