આશ્ચર્ય / છ વર્ષની ઉંમરમાં સિક્સ પેક?  ઇરાનના આ બાળકને 'મેસ્સી' બનવુ છે

6 year old kid has six pack abs

આજકાલ બાળક, બાળક નથી રહ્યાં. તે મોટેરાઓની જેમ દરેક કામ કરી રહ્યાં છે. ત્યારે એક બાળકે 6 વર્ષની ઉંમરમાં સિક્સ પેક એબ્સ બનાવી લીધા છે.

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ