યે જીવન હૈ / 6 વર્ષની ધાર્મીના 11 ઓપરેશન અને બંને કિડની ફેલ, ગુજરાતની આ પરિવારની વેદના હૃદય ચીરી નાંખશે

6 year old child kidney failure family Need help gujarat

6 વર્ષની ધાર્મીના 11 ઓપરેશન થયા છે અને બન્ને કિડની ફેઇલ છે. ત્યારે તેમનો પરિવાર મદદની ગુહાર લગાવી રહ્યો છે. જુઓ લાડલી બાળકીની વેદના...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ