તમારા કામનું / 6 અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે સેવિંગ એકાઉન્ટ, અહીં વિગતે જાણો તમને સૌથી વધારે ફાયદો ક્યાં મળશે

6 types of savings accounts are there know which is best for you

શું તમે જાણો છો કે સેવિંગ એકાઉન્ટ પણ ઘણા પ્રકારના હોય છે. કામકરતા લોકો માટે અલગ, વૃદ્ધો માટે અલગ, મહિલાઓ માટે અલગ અને બાળકો માટે અલગ પ્રકારના સેવિંગ એકાઉન્ટ હોય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ