વડોદરા / સંસ્કારીનગરીમાં જ્ઞાનના મંદિર જર્જરીત: 6 શાળાઓને તાળા મારવા પડ્યા, શું બંધ થતી શાળાઓ છે ગુજરાત મોડેલ?

6 dilapidated schools run by Vadodara Corporation were closed

વડોદરામાં કોર્પોરેશન સંચાલિત શિક્ષણ સમિતિની 6 શાળાઓની ખસ્તા હાલત, શાળાઓ બંધ થઈ ત્યાં સુધી ક્યાં ઊંઘતું હતું તંત્ર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ