સુવિધા / વન્ય જીવસૃષ્ટિ માટે બરડા અભ્યારણ્યમાં અનોખી વ્યવસ્થા, 57 કૃત્રિમ પાણીનાં પોઈન્ટ ઉભા કરાયાં

57 artificial water points in the Barda Wildlife Sanctuary

પશુ પક્ષીઓને પીવાનાં પાણી માટે આમ તેમ ન ભટકવું પડે તેવાં હેતુથી પોરબંદરનાં બરડા અભ્યારણ્ય ખાતે વસવાટ કરતા સાબર, ચીતલ, નીલગાય, દીપડા સહિતનાં અન્ય પ્રાણીઓ, પંખીઓ માટે વન વિભાગ દ્વારા 57 જેટલાં કૃત્રીમ પાણીનાં પોઈન્ટ ઉભા કરવામાં આવ્યાં છે. આ ઉપરાંત 29 જેટલાં કુદરતી પાણીનાં પોઈન્ટ પણ બરડા ડુંગરની અંદર આવેલા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ