જરૂરી વાત / 20થી 30ની ઉંમરમાં કરી લો ફક્ત આ 5 કામ, ક્યારેય નહીં થાય કેન્સર, જાણો ટિપ્સ

5 things to do in your 20s and 30s to reduce the risk of cancer

20 થી 30 એક એવી ઉંમર છે જેમાં વ્યક્તિ કેન્સર વિશે વિચારતો પણ નથી. પરંતુ જો આ ઉંમરથી જ થોડી સાવચેતી રાખવાનું શરૂ કરવામાં આવે તો પછીથી કેન્સરની બીમારીથી ઘણી હદ સુધી બચી શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ