જરૂરી વાત / દશેરા અને દિવાળીએ સાચવીને વાહન ચલાવજો, આ ભૂલ કરી તો રદ્દ થઈ જશે ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ

5 mistakes on dussehra dhanteras and diwali then your driving license will be canceled dl and rc

આ વર્ષ તહેવારમાં ખતરનાક ડ્રાઈવિંગ કરવી અથવા ટ્રાફિક નિયમોને તોડવા તમને અને વધારે મોંઘા પડી શકે છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ