બોલીવુડ / 3 વાર તો મને ભગવાને બચાવી: 46 વર્ષની સુષ્મિતા સેને લગ્ન ન કરવા પર આખરે કર્યો ખુલાસો

46-year-old Sushmita Sen told the reason for not getting married, said - God saved me 3 times

મેં લગ્ન ન કર્યા કારણ કે એ બધા લોકોએ મને ક્યાંકને ક્યાંક નિરાશ કરી છે. મારા લગ્ન ન કરવાના નિર્ણય સાથે મારા બાળકોનું કઈ લેવા-દેવા નથી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ