તાતના દુશ્મન / ખેડૂતો એગ્રોમાંથી દવા લેતા પહેલા ચેતજો, રાજકોટમાંથી સામે આવી હચમચાવી દેનારી ઘટના

4549 Unregistered Bottles of agricultural Chemical medicine seized from Swastik Agri Science factory in Rajkot

રાજકોટના સ્વસ્તિક એગ્રી સાયન્સમાંથી રજિસ્ટ્રેશન વગર વેચાણ થતી ખેતી ઉપયોગી દવાઓ ઝડપાઇ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ