હેમખેમ / યુક્રેનથી તાબડતોબ રેસ્ક્યુ કરાયેલા ગુજરાતના 44 વિધાર્થીઓ મુંબઈ આવ્યા, આજે અમદાવાદમાં

44 students from Gujarat who were immediately rescued from Ukraine came to Mumbai, today in Ahmedabad

યુક્રેનમાં ફસાયેલા ગુજરાતી યુવા વિદ્યાર્થીઓ પ્રધાન મંત્રી નરેન્દ્ર ભાઈ મોદી અને ભારત સરકાર ના સફળ પ્રયાસોથી  ખાસ શરુ કરાયેલી રેસ્કયુ ફલાઇટ મારફતે  સહી સલામત રીતે  મુંબઈ આવ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ