અગમચેતી / સંકટરૂપી વાવાઝોડાને ધ્યાને લેતા ગુજરાત ST વિભાગ હરકતમાં, 4300 ટ્રીપ કરાઇ રદ

4300 Trips Canceled In Gujarat ST Section Movement Considering Threatened Cyclone

Biporjoy Cyclone Effect: બિપોરજોય વાવાઝોડાને લઈને ST વિભાગે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. ST વિભાગે 4,300 જેટલી ટ્રીપ રદ્દ કરી દીધી છે. સૌરાષ્ટ્ર તરફની લાંબા રૂટની ટ્રીપ ટુંકાવાઈ છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ