નોકરી / પોસ્ટ વિભાગમાં ગુજરાતના ગ્રામીણો માટે સરકારી નોકરી : 10 પાસ લાયકાત, ઈન્ટરવ્યુ નહીં

4000 vacancies on gramin dak sewak posts in indian postal services appointment will be without any written test or interview...

ભારતીય પોસ્ટ વિભાગમાં ગ્રામીણ પોસ્ટ સેવકોના 4000થી વધારે પદ માટે વેકેન્સી છે. ખાસ વાત તો એ છે કે આ પદ માટે કોઈ પણ લેખિત પરીક્ષા વિના અને ઈન્ટરવ્યૂ વિના ભર્તી થશે. આ પદ પર એપ્લાય કરવા માટે 10 પાસની લાયકાત હોવી જરૂરી છે.

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ