રેસ્ક્યુ / જાલોરમાં 90 ફૂટ ઊંડા બોરવેલમાં પડેલ બાળક 16 કલાકની જહેમત બાદ જીવતો બહાર નીકળ્યો

4-year -old boy who fell into over 90-feet-deep borewell in Rajasthan

રાજસ્થાનની ટીમને સફળતા ન મળતા ગુજરાતની NDRFની ટીમ ત્યાં પહોંચી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ