અમૃતસર / ઓપરેશન બ્લૂ સ્ટારના 39 વર્ષ પૂર્ણ: ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં ખાલિસ્તાનના સમર્થનમાં લાગ્યા નારા, ભિંડરાવાલેના પોસ્ટર લહેરાયા

39 years of Operation Blue Star Khalistan slogan and Bhindrawale posters waved at Golden Temple

39 વર્ષ પહેલા ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં ઓપરેશન બ્લૂ સ્ટાર કરવામાં આવ્યું હતું. આજે સુવર્ણ મંદિરમાં ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી જેમાં ખાલિસ્તાનના નારા અને પોસ્ટર પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ