જબરુ થયું / કુંવારી છોકરીને લગ્ન તો કરવા છે પણ મૂકી એવી શરત કે લોકો ગોથે ચડી ગયાં, કોણ પૂરી કરે આવી શરત?

36 year old virgin indian woman needs such a partner for marriage

અમેરિકાના ન્યૂજર્સીમાં રહેતી 36 વર્ષીય ભારતીય મૂળની મહિલાએ તેના લગ્ન માટે એક એવી શરત મૂકી કે લોકો હેરાન થયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ