તમારા કામનું / 100 વર્ષ સુધી મળશે વર્ષે 36 હજાર રૂપિયા , LIC નાં આ પ્લાનમાં દિવસનું રોકાણ માત્ર 45 રૂપિયા

36 thousand rupees a year for 100 years, only 45 rupees a day investment in this LIC plan

ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC)ની જીવન ઉમંગ પોલિસી હેઠળ તમને 100 વર્ષ સુધી એક નિશ્ચિત રકમ મળતી રહેશે. સાથે જ પોલિસીધારકને ઇનકમ ટેક્સ પર પણ છૂટ મળે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ