ગજબ / 32 વર્ષની મહિલાએ 32 વખત કર્યા લગ્ન: એક પણ લગ્ન 10 દિવસ ન ટક્યા, આવી રીતે લોકોને બનાવતી શિકાર

32 year old girl became bride 32 times marriage did not last more than 10 days

રાજસ્થાનના ડુંગરપુરમાં એક મહિલાએ એક-બે નહીં પણ 32 વખતમ મંડળમાં બેઠી અને લગ્ન કર્યા હતા. આ કોઈ વાર્તા નથી, પણ હકીકત છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ