કેન્દ્ર રાજ્યોની મદદે / મોદી સરકારે દેશના 5 રાજ્યો માટે અધધ... આટલા કરોડની સહાય જાહેર કરી

3113 crore central assiatance to 5 affected states

કેન્દ્રની મોદી સરકારે દેશના 5 રાજ્યો માટે 3113 કરોડની સહાય જાહેર કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ