વર્લ્ડની પહેલી ઘટના / સાંભળીને ધ્રૂજી જવાયું, માથાના દુખાવાએ ધારણ ધર્યું મોતનું સ્વરુપ, 30 વર્ષની ટીકટોક સ્ટારનો ભોગ લીધો

30-year-old TikTok Star Dies Weeks After Complaining About Persistent Migraines

અમેરિકાની ટીકટોક સ્ટારનું માથાના સતત દુખાવાને કારણે 30 વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ