અન્નદાતાની આત્મ'હત્યા' / ગુજરાતમાં છેલ્લા 2 દિવસ દરમિયાન 3 ખેડૂતોએ આપઘાત કરતા ખળભળાટ

3 farmers commit suicide in last 2 days in Gujarat

ગુજરાતમાં છેલ્લા 2 દિવસમાં 3 ખેડૂતોનો આપઘાત, રાજકોટ જિલ્લાના વેગળી ગામ, પોરબંદર અને સુરેન્દ્રનગર મુળી તાલુકાના ગઢાદ ગામે 2 દિવસ અગાઉ ખેડૂતે આપઘાત કર્યાની ઘટના આવી સામે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ