પૈસાને નામે પાપાચાર / હોટલમાં ઉતરો તો ધ્યાન રાખજો ! અશ્લિલ વીડિયો રેકોર્ડ કરીને પૈસા પડાવવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું, કપલને મળ્યો પોતાનો સેક્સ વીડિયો

3 employees of hotel arrested for filming, blackmailing guest

દિલ્હીની ઓયો હોટલમાં રોકાયેલા કપલનો અશ્લિલ વીડિયો ઉતારી લઈને તેમને મોકલીને પૈસા પડાવવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ