ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
3 નવા કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં કોંગ્રેસનું સમર્થન, 4 ડિસેમ્બરે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ તમામ જિલ્લા મથકે પ્રદર્શન કરશે. મહત્વનું છે કે, 7 દિવસથી ખેડૂતો કાયદાના વિરોધમાં આંદોલન કરી રહ્યા છે.
3 નવા કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં કોંગ્રેસનું સમર્થન, 4 ડિસેમ્બરે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ તમામ જિલ્લા મથકે પ્રદર્શન કરશે. મહત્વનું છે કે, 7 દિવસથી ખેડૂતો કાયદાના વિરોધમાં આંદોલન કરી રહ્યા છે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ