ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
3 ડિસેમ્બરે વાતચીત માટે કિસાન યુનિયનને આમંત્રણ પાઠવ્યું છે : કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રીનું નિવેદન
3 ડિસેમ્બરે વાતચીત માટે કિસાન યુનિયનને આમંત્રણ પાઠવ્યું છે : કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રીનું નિવેદન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ