મહાકૌભાંડ / વીમા કંપની અને સરકારની સાંઠગાંઠથી ખેડૂતો છેતરાયા, પાકવીમા મુદ્દે રાફેલ કરતાં પણ મોટું કૌભાંડ

25 to 50 crop insurance scam in Gujarat said congress

ગુજરાત સરકાર અને વીમાકંપનીઓ આંકડાની માયાજાળમાં ખેડૂતોને ફસાવીને કરોડો ચાંઉ કરી ગઈ હોવાનો કોંગ્રેસે આરોપ મૂક્યો છે. આ અંગે આંકડાકિય ફેરફાર કરી ખેડૂતોની રકમ વીમાકંપની અને સરકારી તીજોરીમાં ગઈ હોવાનો પણ કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ